Transportation

Access to Jeju
  • Route 1 Jeju International Airport
  • Route 2 Incheon International Airport -> Jeju International Airport
  • Route 3 Incheon International Airport -> Gimpo (Domestic) Airport -> Jeju International Airport
  • Route 4 Gimpo (International) Airport -> Jeju International Airport

 

Route 1 Direct International Flights to Jeju

Country City Flights per Week
China Beijing 10
Changchun 2
Chengdu 2
Dalian 6
Guangzhou 1
Hangzhou 1
Hong Kong 3
Harbin 8/Year
Country City Flights per Week
China Shanghai 14
Shenyang 3
Yantai 1
Japan Fukuoka 7
Nagoya 10
Osaka 15
Tokyo 15
Taiwan Taipei 7